زبان‌های ایتالیک؛ لاتین

هیچ کتابی در این دسته بندی وجود ندارد.