علوم

مقایسه محصولات (0)


آمار ریاضی

100,000 ریال

منابع: ایده بوک، نشر امیرکبیر ویرایش و نشر: کتابرسان ایده..

تمرینها و مسائل آنالیز ریاضی

270,000 ریال

اثر حاضر حاوي ده فصل است كه فصل اول تا پنجم آن درباره مقدمه آناليز، ديفرانسيل تابع، اكستره ممهاي تاب..

جدولهای مهندسی عمران وسترمان ( مهندسی )

42,000 ریال

منابع: ایده بوک، نشر امیرکبیر ویرایش و نشر: کتابرسان ایده..

خوابگردها

350,000 ریال

خوابگردها آرتور كوستلر، نام آشناي ماجراها و حوادث علمي در روزگار ما، در اين كتاب با قلمي شيوا و جذا..

در پی فیثاغورث

150,000 ریال

منابع: ایده بوک، نشر امیرکبیر ویرایش و نشر: کتابرسان ایده..

رژیم غذایی گروه خون

120,000 ریال

منابع: ایده بوک، نشر امیرکبیر ویرایش و نشر: کتابرسان ایده..

ریاضی دانان نامی

250,000 ریال

منابع: ایده بوک، نشر امیرکبیر ویرایش و نشر: کتابرسان ایده..

من و بیماری دیابت

270,000 ریال

منابع: ایده بوک، نشر امیرکبیر ویرایش و نشر: کتابرسان ایده..

نمایش نتایج عناوین شماره 1 تا 8 ( 8 عنوان در 1 صفحه)