مهندسی شیمی

مقایسه محصولات (0)


انتقال جرم بهميار

110,000 ریال

..

انتقال‏ حرارت‏ به ‏روش‏ جابه جايي 2385
بيوسراميک هاي واکنش ناپذير  3368
خواص‏ فيزيکي‏ و مکانيکي‏ پليمرها 2845
زيست فناوري نانو 3151
نمایش نتایج عناوین شماره 1 تا 8 ( 21 عنوان در 3 صفحه)