مهندسی شیمی

مقایسه محصولات (0)


انتقال جرم بهمیار

110,000 ریال

..

انتقال‏ حرارت‏ به ‏روش‏ جابه جایی 2385
بیوسرامیک های واکنش ناپذیر  3368
خواص‏ فیزیکی‏ و مکانیکی‏ پلیمرها 2845
زیست فناوری نانو 3151
نمایش نتایج عناوین شماره 1 تا 8 ( 21 عنوان در 3 صفحه)